Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Annuleren kan kosteloos tot 10.00 uur op de dag van aankomst.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan, zijn wij genoodzaakt de eerste nacht in rekening te brengen.

Wij maken gebruik van cookies.